W Jaki Sposób Bitcoin Zmienił Rynek

Bitcoin zawsze był jedną z najlepiej rozpoznawanych i najbardziej udanych kryptowalut, która powstała w roku 2008. Z powodzeniem zyskała tytuł najbardziej wiodącej waluty na świecie. Chociaż oferuje ona spore korzyści oraz potencjalne zyski, potencjalne ryzyko z nią związane również nie jest niewielkie, jak pranie brudnych pieniędzy, czarny rynek online oraz wysoka zmienność cen. Okazała się być wielkim przełomem, przyciągając inwestorów z całego świata, a jej największym inwestorem są Chiny, które w nią inwestują od roku 2014. Jako pierwsza forma niematerialnego pieniądza cyfrowego zmieniła dynamikę rynku, ekonomii oraz branży handlowej.

Zmiany na Rynku

Banki:

Dosyć ewidentnym jest, iż Bitcoin ma potencjał do ograniczenia bądź całkowitego wyeliminowania kontroli banków nad emisją pieniądza oraz sprawowaniem władzy nad jakimikolwiek aspektami monetarnymi. Okazuje się to być niepokojącą sytuacją dla Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), który zaobserwował wpływ rozwoju i popularności Bitcoin na branżę bankową. Zmotywowało to wiele banków do wytoczenia propozycji wydania cyfrowych wersji swych walut.

Branże:

W wielu branżach zaczęto przyjmować płatności w Bitcoin. Stopień zjawiska gwałtownie wzrasta. Cheapname, oferujące usługę rejestracji nazw domen, zaczęło akceptować ten środek płatności. Word Press oraz firma Steam również znajdują się na liście przyjmujących Bitcoin w ramach rozliczeń. Stopień powodzenia Bitcoin jest taki wysoki, że przeszedł on ze świata …