W Jaki Sposób Bitcoin Zmienił Rynek

Bitcoin zawsze był jedną z najlepiej rozpoznawanych i najbardziej udanych kryptowalut, która powstała w roku 2008. Z powodzeniem zyskała tytuł najbardziej wiodącej waluty na świecie. Chociaż oferuje ona spore korzyści oraz potencjalne zyski, potencjalne ryzyko z nią związane również nie jest niewielkie, jak pranie brudnych pieniędzy, czarny rynek online oraz wysoka zmienność cen. Okazała się być wielkim przełomem, przyciągając inwestorów z całego świata, a jej największym inwestorem są Chiny, które w nią inwestują od roku 2014. Jako pierwsza forma niematerialnego pieniądza cyfrowego zmieniła dynamikę rynku, ekonomii oraz branży handlowej.

Zmiany na Rynku

Banki:

Dosyć ewidentnym jest, iż Bitcoin ma potencjał do ograniczenia bądź całkowitego wyeliminowania kontroli banków nad emisją pieniądza oraz sprawowaniem władzy nad jakimikolwiek aspektami monetarnymi. Okazuje się to być niepokojącą sytuacją dla Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), który zaobserwował wpływ rozwoju i popularności Bitcoin na branżę bankową. Zmotywowało to wiele banków do wytoczenia propozycji wydania cyfrowych wersji swych walut.

Branże:

W wielu branżach zaczęto przyjmować płatności w Bitcoin. Stopień zjawiska gwałtownie wzrasta. Cheapname, oferujące usługę rejestracji nazw domen, zaczęło akceptować ten środek płatności. Word Press oraz firma Steam również znajdują się na liście przyjmujących Bitcoin w ramach rozliczeń. Stopień powodzenia Bitcoin jest taki wysoki, że przeszedł on ze świata …

Ethereum

Ethereum jest to system operacyjny oraz platforma operacyjna oparte o blockchain, których celem jest zastąpić trzecie strony w Internecie, które przechowują dane i inne informacje. Ethereum pragnie zdecentralizować istniejący model klient-serwer. Dzięki pomocy Ethereum serwery i chmury zastępowane są tysiącami węzłów prowadzonych przez ochotników na całym świecie.

Ethereum opiera się na idei otrzymywania przez ludzi tej samej ilości funkcjonalności bez względu na to, gdzie mieszkają lub skąd pochodzą, i wówczas ludzie rywalizowaliby o świadczenie swych usług w oparciu o tą infrastrukturę.

Aby wyraźniej to zrozumieć, kiedy przeglądasz pewien sklep z aplikacjami, widzisz różnorodne aplikacje od komunikatorów poprzez fitness po gry i tak dalej. Problem jest taki, że te aplikacje potrzebują firmy (usługa stron trzecich) do przechowywania Twoich informacji, takich jak dane kart kredytowych, historia zakupów i inne tego typu szczegóły na serwerach. Co więcej, Twój wybór aplikacji które pragniesz pobrać również zależy od pewnych firm, np. Google i Apple. Zarządzają one swymi sklepami z aplikacjami oraz kontrolują i cenzorują aplikacje, jak chcą.

Cel

Cel jest taki, aby żaden podmiot nie miał kontroli nad Twoimi aplikacjami, jeśli zaznaczysz że nikt nie może zablokować aplikacji. Tylko Ty masz prawo dokonywać zmian, a nie jakikolwiek inny podmiot.

Przy pomocy Ethereum programiści mogą korzystać …